женская одежда украина женская одежда киев женская одежда харьков женская одежда интернет магазин женская одежда одесса женская одежда купить

Idős Haszmann Pál megidézése

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/korkepek/csernatoni-korkep/71701-Ids-Haszmann-megidzse.html

Idős Haszmann Pál megidézése

Nemcsak a család, a közösség filmje is 

A Székelyföldi Dokumentumszemlére benevezett alkotások között a nagyközönség nemrég tekinthette meg a 2012-ben készült, Szelíd mosolyod immáron örök címet viselő filmet, amely idős Haszmann Pál múzeumalapító személyiségét tárja fel unokája, Dimény-Haszmann Orsolya és Kerekes Zoltán közös munkájának köszönhetően. A szerzőkkel a Jazz Bisztróban történt első kézdivásárhelyi nyilvános vetítés alkalmával beszélgettünk.

Orsolya elmondta, a filmezéseket követően szembesültek a ténnyel, hogy le kell majd rövidíteni a felvett anyagot. Szíve szerint a megkérdezettek minden szavát megtartotta volna, egyfelől, mert érdemben beszéltek a nagyapjáról, másrészt, mert személyes ismerősei is egyben, akikkel jó volt együtt emlékezni élete első rendezői filmje forgatása közben. Zoltánnak viszont nem ez az első alkotása, így ő szigorúbban mérlegelt a szövegek vágását illetően.

A forgatások óta eltelt időben a szereplők közül már többen eltávoztak az élők sorából, így a múzeumalapítón kívül nekik is emléket állítottak a dokumentumfilmmel. Említésre méltóak a hetvenes éveket bemutató archív filmrészletek. A filmszalagok évek óta egy szekrény tetején porosodtak, valószínű, valamelyik családi barát hagyta ott észrevétlenül, mert senki sem tudta, mit tartalmaznak, míg csak egyszer meg nem nézték azokat.

Kerekes Zoltán operatőri munkásságáról beszélgetve megtudtuk, a több száz általa rögzített eseményt az évek során megőrizte, hogy a majdani csernátoni polgárok ezekből is láthassák majd elődeik törekvéseit. A múzeumalapítóról szóló film megtekintését követően megfogalmazódott egy új kérdés: lesz-e folytatása ennek a dokumentálási munkának, például a Haszmann fivérek életéről, az általuk továbbvitt életműről, amelynek mondanivalóját ki más fogalmazhatná meg a leghitelesebben, mint azok, akik nap mint nap találkoznak velük. 

 

Hagyományőrzés új köntösben

http://www.3szek.ro/load/cikk/78464/hagyomanyorzes_uj_kontosben_ev_elejen_a_csernatoni_haszmann_pal_muzeumban

 

Hagyományőrzés új köntösben (Év elején a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban)

2015. március 4., szerda, Kultúra

A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban járva az intézmény tavalyi megvalósításairól, valamint a 2015-re tervezett programokról faggattuk Dimény-Haszmann Orsolya muzeológust, aki munkatársaival éppen a Maszkások című farsangi múzeumpedagógia tevékenységet vezette. A vidám hangulatú, tartalmas tevékenységről, ahol farsangi népszokásainkról is hallhattak, elégedetten távoztak a mosolyogó, alkotásaikat büszkén mutogató kisdiákok.

Sokszínű évet zártak

A muzeológus a tavalyi eseményeket összegezve elmondta: a múzeum, valamint a mellette működő népfőiskola rendezvényekben gazdag évet tudhat maga mögött. Ezek nagy részét önerőből, illetve pályázatok segítségével valósították meg. A múzeum mellett működő Haszmann Pál Közmű­velődési Egye­sülettel pályáznak a rendezvények, programok kellékeinek beszerzésére, de kiállításaik fejlesztésére, korszerűsítésére is. Ezen kívül mindig akadnak lelkes támogatók, akik önzetlenül járulnak hozzá az intézmény gyarapodásához. A programok megvalósításában segítenek önkéntesek, szakemberek, a faluban működő más egyesületek is. Az IKA Ifjúsági Egyesület égisze alatt működő Pántlika Néptánccsoport fiataljai tavaly több programba is bekapcsolódtak. A Cser­nátoni Füzetek időszakos kiadvány nyomdai költségeit már három éve az anyaintézmény, a Székely Nemzeti Múzeum biztosítja. Ez a lap nagyon fontos az intézmény életében, hiszen teret ad a tudományos dolgozatok, levéltári kuriózumok közzététele mellett annak is, hogy a múzeumban zajló munkáról beszámolhassanak a mindenkori látogatóknak, s ezáltal is még több érdeklődőt vonzzanak be. A cél, hogy a Haszmann Pál által megálmodott kiadvány folytonosságát továbbra is megőrizzék. Számszerű­sítve az elmúlt év rendezvényeit, elmondható: hat koncertnek, öt könyvbemutatónak, három időszakos kiállításnak és kilenc különféle múzeumpedagógiai foglalkozásnak adott otthont a csernátoni skanzen. D. Haszmann Orsolya kiemelte éven­te visszatérő pécsi barátaikat, a Míves Mag Műhely alkotóit és a Határokon Túli Ma­gyarságért Alapítvány képviselőit, akik tavaly baranyai értékeket és hungarikumokat hoztak magukkal, kiállítás, zene, előadás formájában, valamint a pécsi Már­kusZínházat is, akik varázslatos előadásukkal egyből belopták magukat a csernátoniak szívébe. Velük is dédelgetik a múzeum munkatársai már az idei közös terveket.

Táborozók és burrogtatók a múzeum udvarán

A közel félévszázados alkotótáborok hagyományát is töretlenül őrzik, viszik tovább, tavasztól őszig zsong az udvar, mindig van csoport vagy egyéni alkotó, aki Haszmann Gabriellával bútorfestést tanul vagy a faragómesterek irányításával a fafaragás csínját-bínját lesi el. A Művészeti Népiskola két éve – felelevenítve a régebb is sikeres kapcsolatot – ismét Csernátonba helyezte fafaragó-képzését, a múzeum munkatársa, Haszmann László okleveles fafaragó tanfolyamot tart az érdeklődőknek. A két intézmény munkája így nagyon szépen kiegészíti egymást, várják a faragás iránt érdeklődőket, lessenek be az alkotóműhelybe, kapcsolódjanak be a munkába. 

A kézműveskedés mellett a táborok sora két éve új színt is kapott. Immár olvasótábornak is otthont adnak, mely a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárral való jó kapcsolatuk egyik hozadéka. A programmal – mely egy vetélkedőből, majd annak jutalomtáborából áll – a Kovászna megyei 5–8. osztályos diákokat szólítják meg, terveik szerint idén már szórványkitekintéssel is. Ezt a programot is pályázatokkal valósítják meg, 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és helyi vállalkozók támogatták a rendezvényt. Július közepén idén is megszervezik a tábort, a vetélkedőt  májusban tartják, március közepén hirdetik meg az idei témát. Másik nagyobb szabású rendezvény, amit már két éve, szintén a könyvtárral közösen sikeresen bonyolít a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület, a Sebő együttes Fűzfa Balázs irodalomtörténész és Jordán Tamás színművész kíséretében tartott erdélyi koncertkörútja. Idén ősszel Kányádi Sándor költészetét hozzák el. 

Szintén a megyei könyvtár a partnerük abban, hogy olyan írókat, költőket, néprajzosokat hívhatnak meg, akik egyébként nem jutnának el vidékünkre. Havonta tartanak könyvbemutatót, közönségtalálkozót vagy előadást – sorolta D. Haszmann Orsolya. 

Haszmann Lajos restaurátorként dolgozik, a gépek szerelmese, közismerten jó szakember. Ő idén a régi gépek javítására, karbantartására helyezi a hangsúlyt, hiszen a tervek szerint ősszel ismét burrogtatnak. Az Erdély-szerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjtemény köré szerveződik a Csernátoni Bur­rog­tató, mely 2015 egyik kiemelt eseménye lesz, a gyöngyösi Lévay Sándor gépgyűjtő, vállalkozó támogatásával, partnerségben a mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Mezőgaz­dasági Gép­múzeummal. Ezt a programot Cser­náton Köz­ség Polgármesteri Hivatala és itthoni vállalkozók, gépészszakemberek támogatják.

Irodalom, történelem is helyet kap

A Tudatom, hogy én még jól vagyok – Írott és tárgyi emlékek az első világháborúból című kiállítás – melyet tavaly ősszel nyitottak –, idén is látható lesz, ehhez március–június időszakban múzeumpedagógiai tevékenységeket tár­sítanak különböző korosztályoknak, valamint történelmi előadások, könyvbemutatók is színesítik majd a programot. A múzeumpedagó­giai tevékenységek márciusban ünnepi hangolódással folytatódnak, ahol nemzeti ünnepünkre készülhetnek fel a programba bekapcsolódók, március 23-a és április 2-a között pedig a hagyományos tojásíró-tanfolyamra várják az érdeklődőket. A különleges iskolai hétre is kínálnak programot. A könyvbemutatók sorát januárban hazai szerző nyitotta, Dimény H. Árpád kötetbemutatójával tisztelegtek a magyar kultúra napja előtt, februárban Molnár Vilmossal ismerkedhettek a csernátoniak. A sort a Székely­föld kulturális folyóirat munkatársai, írók, költők folytatják az elkövetkező három hónapban. Mindeközben tart a tárgygyarapítás is, és szemlátomást modernizálódik a gyűjteménycsoportok szemléltetőanyaga. Tavaly a Bethlen Gábor Alap támogatásával öt múzeumi bábut vásároltak, melyekkel „életet” varázsolnak a skanzen székely házaiba úgy, hogy a helyi viseletet is megmutatják. Az anya- és a fenntartó intézmény, Kovászna Megye Taná­csának támogatásával idén újrazsindelyezik a bélafalvi székely házat, illetve egy új időszakos kiállítással is készülnek, melyet júniusban nyitnak majd meg a látogatók előtt. „Hála Istennek munkánkban mellettünk állhatnak szüleink, akik tanácsaikkal, szaktu­dásukkal segítik meg­valósítani terveinket, oroszlánrészt vállalnak még mindig a gyűjtő, rendszerező munkában. Ez olyan »mankó«, amely biztonságot ad, irányt szab és megerősít” – összegzett Dimény-Haszmann Orsolya, az intézmény muzeológusa, a Haszmann Pál Köz­művelő­dési Egyesület alelnöke.

 

Évértékelő és idei tervek

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/63234-Lpst-kell-tartani-korral.html

 

Lépést kell tartani a korral

– interjú D. Haszmann Orsolya muzeológussal – 

 A múzeum idei első rendezvényét telt ház fogadta

Januárban látszólag szélcsend uralkodik a csernátoni skanzenben, de a múzeum és a népfőiskola „boszorkánykonyháján” már szövik kisebb-nagyobb terveiket a Haszmann-lányok és -fiúk, mondhatni mindannyiunk örömére, hiszen nekik köszönhetőn a múlt esztendőben is számos emlékezetes eseményen vettünk részt, melyekről olvasóink sem maradtak le. A tavalyi tapasztalatokról, idei tervekről D. Haszmann Orsolya muzeológussal beszélgettünk.

– Nem túlzás azt állítanom, hogy a csernátoni Haszmann Pál Múzeum  rendezvényekben gazdag évet zárt a tavaly is.

– Ezek nagy részét önerőből, illetve pályázatok segítségével valósítottuk meg, a múzeum mellett működő Haszmann Pál Közművelődési Egyesület, támogatók, önkéntesek segítségével. A Csernátoni Füzetek időszakos kiadványunk nyomdai költségeit – három lapszám jelent meg –, valamint az első világháború centenáriumára nyitott kiállításunk arculatának megtervezését anyaintézményünk, a Székely Nemzeti Múzeum támogatta.

– Két éve már nemcsak faragó- és bútorfestőtáborok várják az érdeklődőket, hanem olvasótábor indult útjára, és felpezsdült az irodalmi élet is.

– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Bod Péter Megyei Könyvtárral, ennek eredménye az 5–8. osztályos diákokat megszólító kézműves- és olvasótáborunk, melyet mindig egy, Kovászna megyére kiterjedő vetélkedő előz meg, ez a kapu a táborba való belépéshez. Ezt a programot is pályázatokkal valósítjuk meg, 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és helyi vállalkozók támogattak ebben. Július közepén ismét megszervezzük a tábort, a vetélkedőt pedig májusban tartjuk. Másik nagyobb szabású rendezvény, amit már két éve, szintén a könyvtárral közösen sikeresen bonyolítunk, a Sebő együttes erdélyi koncertkörútja. Idén ősszel Kányádi Sándor költészetét hozzák el. Szintén a megyei könyvtár a partnerünk abban, hogy olyan írókat, költőket, néprajzosokat tudunk meghívni előadásaikkal, akik egyébként nem jutnának el a vidékünkre.

– A tavaly is voltak rangos látogatói, meghívottjai a múzeumnak.

– Márciusban Áder János köztársasági elnököt fogadhattuk, aki feleségével, Herczegh Anitával magánjellegű látogatáson járt Háromszéken. Megtisztelő, hogy a két város között utazva felkanyarodott községünkbe is. De magánúton, vagy éppen szervezett keretek között az év során még nagyon sok jeles személyiség betér hozzánk, így láthattuk vendégül az irodalmi Nobel-díjra jelölt Mircea Cărtărescu írót is családjával. Őket is elbűvölte a székely kultúra, az itt egybegyűjtött kincsek. Ha számszerűsíteni akarnánk a múlt év rendezvényeit, akkor elmondhatom, hogy hat koncertnek, öt könyvbemutatónak, három időszakos kiállításnak, kilenc különféle múzeumpedagógiai foglalkozásnak adtunk otthont. Fontos kiemelni visszatérő, pécsi barátainkat, a Míves Mag Műhely alkotói és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány képviselői tavaly a baranyai értékeket és hungarikumokat hozták magukkal, kiállítás, zene, előadás formájában, valamint a pécsi MárkusZínházat is, akik egyből belopták magukat szívünkbe, és dédelgetjük már az idei közös terveket is.

– Ha már kiállításokról beszélünk, a múzeum egy korszerű köntösbe bújtatva tette közzé első világháborús gyűjteményét.

– A „Tudatom, hogy én még jól vagyok” – Írott és tárgyi emlékek az első világháborúból című kiállításunk idén is látható lesz, melyhez március–június időszakban múzeumpedagógiai tevékenységeket társítunk különböző korosztályoknak, valamint történelmi előadások, könyvbemutatók is színesítik majd ezt a programot.

– Még milyen rendezvényekkel készülnek?

– Februárban a Maszkások elnevezésű programunkkal a farsangi népszokásokat elevenítjük fel múzeumi órák keretében. Márciusban kokárdakészítésre, március 23. – április 4. között a hagyományos tojás­író-tanfolyamra várjuk az érdeklődőket. A könyvbemutatók sorát idén hazai szerző nyitotta, Dimény H. Árpád kötetbemutatójával tisztelegtünk a magyar kultúra napja előtt. A sort a Székelyföld kulturális folyóirat munkatársai, írók, költők folytatják az elkövetkező három hónapban. 2015 kiemelt eseménye lesz az őszi Csernátoni Burrogtató, mely az Erdély-szerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjtemény köré szerveződik. Ebben partnereink, támogatóink a mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a gyöngyösi Lévay Sándor vállalkozó, Csernáton Község Polgármesteri Hivatala, itthoni vállalkozók, gépészszakemberek.

– Mindeközben tart a tárgygyarapítás, és szemlátomást modernizálódik a gyűjteménycsoportok szemléltető anyaga is.

– Ma már nem elég begyűjteni, megőrizni a tárgyakat, lépést kell tartani a korral is. Ezért pályázatok segítségével igyekszünk folyamatosan korszerűsíteni kiállításainkat. Így készültek el a kályhamúzeumot, valamint a múzeumot bemutató, négynyelvű pannók. Tavaly sikerült öt múzeumi bábut vásárolni, melyekkel „életet” vihetünk a skanzen székely házaiba, úgy, hogy a helyi viseletet is megmutatjuk ezáltal. Mindkettő a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott meg. Anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan dolgozunk azon, hogy a gyűjtemény korszerűbb legyen.

Báthor Zsolt